Temptech er fra 2021 «Premier Cru» sponsor og partner med Norsk Vinkelnerforening

Vinkelnerforeningen har over 300 medlemmer og er en interesseorganisasjon for vinkelnere i Norge og arrangerer ulike kurs, messer og konkurranser for vinkelnere.

Norsk Vinkelnerforening er Norges eneste interesseorganisasjon for vinkelnere og jobber gjennom hele året med å øke kunnskap rundt yrket, bistå med aktiviteter og yrkesfaglig utvikling for vinkelnerne. I tillegg arrangerer foreningen Norgesmesterskap for vinkelnere og konkurransen Junior Wine Award og drifter Norsk Vinkelnerlandslag.

Les mer om Norsk Vinkelnerforening her

Price Based Country test mode enabled for testing Italia. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari